Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset II - Women and Politics in a Global World II (Paperback)

Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset II - Women and Politics in a Global World II Cover Image
$35.40
Available to ship within 1-5 days
(This book cannot be returned.)

Description


The chapters in this book are printed through being selected from 48 papers presented at "2nd International Congress on Women and Politics in a Global World" held "online" platform on December 25-26, 2020 and double blind peer review process. The papers presented at the congress in Turkish or English were included in the book in the language in which they were presented. COVID-19 pandemic exposed our deepest vulnerabilities and greatest power. In an interconnected world, we have seen how an infectious disease spreads across borders, cities and streets at devastating speed. We were able to run a virtual conference that we designed it physically before the pandemic. Thus, the authors of the chapters only have to know each other in a virtual environment and come together in this book.
Bu kitapta yer alan kitap b l mleri, 25-26 Aralık 2020 tarihlerinde "online" platformda ger ekleşen "2. Uluslararası K resel D nyada Kadın ve Siyaset Kongresi"nde sunulan 48 bildiri i inden se ilerek ve ift "k r hakem"'s recinden ge irilerek basılmıştır. Kongrede T rk e veya İngilizce dillerinde sunulan bildiriler, sunuldukları dilde kitapta yer almışlardır. COVID-19 salgını, en derin g venlik a ıklarımızı ve en b y k g lerimizi ortaya ıkardı. Birbiriyle bağlantılı bir d nyada, bulaşıcı bir hastalığın nasıl yıkıcı bir hızla sınırlara, şehirlere ve caddelere yayıldığını g rd k. Bu ortam ncesinde fiziksel olarak tasarladığımız konferans deneyimini sanal ortamda ger ekleştirmeyi, sunmayı başardık. B ylece kitap b l m yazarları birbirlerini sadece sanal ortamda birbirlerini tanıyıp bu kitapta buluşmuş oldular.
Product Details
ISBN: 9781801350631
ISBN-10: 1801350639
Publisher: Transnational Press London
Publication Date: June 26th, 2021
Pages: 238
Language: English